..

மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2795-6172

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Addressing Health Disparities through Inclusive Clinical Research Practices

Abstract

Lars Lind

Health disparities, characterized by differences in health outcomes among various populations, continue to pose significant challenges to healthcare systems worldwide. These disparities are often rooted in complex socioeconomic, cultural and structural factors, making their resolution a multifaceted endeavor. In recent years, there has been a growing recognition of the pivotal role that clinical research plays in identifying and addressing health disparities. This abstract highlights the critical importance of inclusive clinical research practices as a promising approach to mitigate health disparities.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward