..

பயோஅனாலிசிஸ் & பயோமெடிசின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-593X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advances in High−throughput Proteomic Profiling for Disease Biomarker Discover

Abstract

Janosch Kraft

High-throughput proteomic profiling has become a pivotal tool in identifying potential biomarkers for various diseases. This article reviews recent advancements in proteomic technologies and their application in biomarker discovery. We discuss the challenges associated with data analysis and integration and explore strategies to enhance the sensitivity and specificity of biomarker identification. By harnessing the power of mass spectrometry, machine learning, and bioinformatics, researchers are making significant strides towards revolutionizing disease diagnosis and personalized treatment strategies.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward
https://www.olimpbase.org/1937/