..

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அனஸ்தீசியாலஜி: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6004

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advances in Monitoring and Management of Coagulation in Cardiac Surgery: Implications for Anesthetic Practice

Abstract

Lauren Stephen*

Coagulation management plays a crucial role in cardiac surgery, as patients undergoing these procedures are at an increased risk of bleeding and thrombotic complications. The advancements in monitoring techniques and management strategies have significantly improved patient outcomes and reduced perioperative morbidity and mortality. Anesthesiologists play a pivotal role in the perioperative management of coagulation, and it is essential for them to be aware of the latest developments in this field. This article aims to provide an overview of the recent advances in monitoring and management of coagulation in cardiac surgery and their implications for anesthetic practice. Cardiac surgery poses unique challenges to coagulation management due to the complex interactions between surgical trauma, blood flow alterations, and the effects of cardiopulmonary bypass (CPB). Anesthesia providers must have a comprehensive understanding of the coagulation cascade and the latest techniques available for monitoring and managing coagulopathy in cardiac surgical patients.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward