..

வைராலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2736-657X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Airborne Pathogens: Assessing Risks and Mitigating Spread in Indoor Environments

Abstract

Zuned Beng*

Airborne pathogens are microorganisms, such as bacteria, viruses, and fungi, that can be transmitted through the air and cause diseases in humans and other animals. These pathogens are typically carried in respiratory droplets, aerosols, or dust particles and can remain suspended in the air for varying periods, depending on factors like particle size, humidity, and ventilation. Influenza, or the flu, is caused by various strains of the influenza virus. It spreads through respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes, or talks. Influenza viruses can also become airborne in aerosol form.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward