..

ஜர்னல் ஆஃப் ஆன்காலஜி மெடிசின் & பயிற்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2576-3857

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Automated Uro-Oncology Data Collection: The Cancer Research Uro-Oncology Database

Abstract

Michelle Cotterchio

Urological cancers, including prostate, bladder, and kidney cancers, pose a significant healthcare challenge worldwide. To address this challenge, effective research and clinical management require comprehensive and accurate data collection. However, traditional manual data collection methods are time-consuming, error-prone, and limited in their ability to handle large-scale datasets. In this paper, we present the Cancer Research Uro-Oncology Database (CRUOD), a novel automated system designed to streamline the collection and management of uro-oncology data. CRUOD leverages advanced technologies such as natural language processing, machine learning, and cloud computing to automate data extraction, standardization, and storage processes.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward