..

ஜர்னல் ஆஃப் பைலோஜெனெடிக்ஸ் & எவல்யூஷனரி பயாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9002

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Biomolecular Processes and Tissue Harmony: A Perspective

Abstract

Che Lee* and Syu Ya

Estimating and comprehending cell mechanical properties will provide fundamental knowledge about the true nature and material characteristics of cells, which will help to address these questions. More importantly, the effectiveness and balance of the responses among the biomolecules ensconced inside of cells would unquestionably be impacted by these material limits of cells. These responses are divided into four categories, including flagging, recording, interpretation, and epigenetic alteration, depending on the types of particles and synthetic standards used. Estimating and comprehending cell mechanical properties will provide fundamental knowledge about the true nature and material characteristics of cells, which will help to address these questions. More importantly, the effectiveness and balance of the responses among the biomolecules ensconced inside of cells would unquestionably be impacted by these material limits of cells. These responses are divided into four categories, including flagging, recording, interpretation, and epigenetic alteration, depending on the types of particles and synthetic standards used.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward