..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Clinicopathological Distinctive of Lung Carcinoma in Victim with Inherent Myeloma

Abstract

Mengzhao Zhang

Systemic sclerosis (SSc) is a connective tissue ailment (CTD) related with an elevated threat of malignancy inclusive of lung cancer (LC). Our goal was once to furnish a description of demographics and clinicopathological traits of LC sufferers with SSc.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward