..

உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1095

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Comparing Tolvaptan and Loop Diuretic Treatment Outcomes in Heart Failure

Abstract

Cheol Park

Heart failure remains a significant global health burden, necessitating effective congestion management to improve patient outcomes. This retrospective study aimed to compare the long-term effects of tolvaptan and loop diuretics in the control of congestion in HF patients. Medical claims data from a diverse group of HF patients treated with either tolvaptan or loop diuretics were analyzed over several years to assess their impact on two primary outcomes: time to HF rehospitalization and time to in-hospital death. The study cohort consisted of HF patients with documented congestion symptoms and diverse comorbidities, spanning different demographic profiles. The analysis included a comprehensive examination of medical claims data, enabling the assessment of long-term treatment effects.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward