..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Comparison Mechanical Properties for Fabric (Woven and Knitted) Supported by Composite Material

Abstract

Karnoub A, Makhlouf S, Kadi N and Azari Z

In many recent years the use of composite materials increases in many fields, for example agricultural uses, where these materials are characterized by good mechanical properties, tenacity and light weight. In this paper, we will shed light on the use of composite materials reinforced by knitted fabric compared with composite materials reinforced by woven fabric. Attachment materials was used in our research is resin, while supported cloth either woven or knitted were manufactured from amplified polypropylene filaments (BCF), and the testing are (tensile strength, resistance to bending, shear strength, resistance to penetration).

Comparing the results of composite material produced from knitted fabric shown better mechanical properties than woven fabric because of the knitted fabric distinct by the process of overlap between the stitches that gave better resistance.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward