..

மருத்துவ அறிவியலில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிக்கைகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8127

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Compromise Impact of Polymeric Nano-Medication in Enemy of Malignant Growth Drug Conveyance

Abstract

Rujiang Ma*

Over the past three decades, significant progress has been made in the field of anti-cancer therapy through extensive research into polymeric nanomedicine. However results of medications, for example, harmfulness are extraordinarily decreased, the remedial adequacy has not been worked on altogether up until this point, which perhaps predominantly due to the compromise impacts between oppositely required elements of nano-meds at various strides in drug conveyance, like delayed blood dissemination versus improved cell take-up, and stable medication maintenance on the way versus responsive delivery in disease cells. For nano-carriers, various functionalities, such as surface charge reversal, shell-shedding, and surface self-assembly properties, have been developed to overcome the trade-off between cellular uptake and blood circulation. These strategies begin by transforming the nano-carriers into a more cell-interactive state to increase cellular uptake and giving them a stealthy character during blood circulation. In order to overcome the trade-off effect between increasing cellular uptake and prolonging blood circulation in order to improve the therapeutic efficacy of anti-cancer drugs, this review summarizes recent developments in the design of powerful nano-carriers.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward