..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ ரிசர்ச்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6039

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Correct a mutation via water memory technique

Abstract

Umair Masood

Water memory is ability of water to retain a memory of solute particle after large serial dilution. The role of water memory and electromagnetic waves (EMS) not only theoretical interest but lead to many molecular biology applications. On 13 July 2005 Jacques benveniste and his team detect an electromagnetic signal in water dilution, DR.Jamal Asian his team member observes for first time increasing the frequency of recorded electrical signal emitting by some high dilution of filters of bacteria this was the beginning of water memory research.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward