..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Diagnostic Approach to a Case of Serositis

Abstract

Atul Singh Rajput, Ulhas Jajoo and Gunjan Dalal

Effusions can be labeled as inflammatory (exudative) or non-inflammatory (transudative) depending upon the pathophysiological process involved. Various biomarkers (fluid glucose, fluid proteins, fluid albumin, protein ratio, protein gradient, albumin gradient) have been proposed for the same. In this study, we analysed all these biomarkers against the gold standard (cytology) and the practical utility of fluid adenosine deaminase (ADA) for diagnosing Tubercular serositis in a Tuberculosis prevalent area like that of ours. We found that albumin gradient proves its versatility in differentiating the pathophysiological nature of the effusion. We henceforth propose a minimum must step ladder diagnostic algorithm for a case of serositis, thereby cutting the costs of evaluation.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward