..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Embellishment Materials Used for Developed Articles from Discarded Textiles

Abstract

Mona Verma Seema and Khambra K

India has a rich heritage of art in the form of embroideries and peoples are well versed with traditional embroidery designs. These may be from Phulkari of Punjab and Haryana; Chamba Rumals or colorful curvilinear Kashmir Kashida. Each region and country has its own distinctive style of embellishment, which incorporates the culture and their history and tradition. Fabric painting can be seen adorning ladies dresses, men shirts, hand bags, curtains, wall hangings, cushion covers and upholstery. The textile material which has been manufactured for a specific end use has lost its utility for that particular end use is term as discarded textile material. Any fabric can be reused even reasonable portion of old and worn out fabrics can be cut-out and used as patches, appliqué or to make household articles. These discarded textiles can be used to create value added products which can be decorative as well as useful. Now-a-days existing designing features used in decorating the prepared articles from discarded textiles is frill, pleats, lace, tucks etc.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward