..

பயோமெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் & எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8526

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Emerging Applications of Artificial Intelligence in Biomedical Imaging: Challenges and Opportunities

Abstract

Mohamed Akram

Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative technology in various industries and its impact on biomedical imaging is no exception. In recent years, AI has shown great promise in revolutionizing the field of medical imaging, enabling more accurate diagnoses, personalized treatments and improved patient outcomes. This review explores the emerging applications of AI in biomedical imaging, delving into the challenges and opportunities it presents for the future of healthcare.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward