..

அழற்சி குடல் நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-1958

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Exploring Pathways in Inflammatory Bowel Disorders: The Latest Research in IBD

Abstract

Christopher Ralston

Inflammatory Bowel Disorders (IBD) comprise a group of chronic gastrointestinal conditions characterized by inflammation of the digestive tract. This article delves into the latest research in IBD, encompassing its complex pathogenesis, novel therapeutic avenues, and potential breakthroughs. By examining the intricate pathways involved in disease development and progression, this review aims to contribute to a deeper understanding of IBD and its management.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward