..

அறுவைசிகிச்சை புற்றுநோயியல் காப்பகங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2671

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Exploring the Surge of Oncoplastic Breast Surgery

Abstract

Alexander Paul

Breast cancer treatment strategies are continually advancing, pushing the boundaries of traditional practices and redefining the scope of surgical interventions. In the midst of this dynamic evolution, the concept of Enhanced Oncoplastic Breast Surgery (EOBS) has emerged as a groundbreaking approach. EOBS involves a breast-conserving procedure that comes into play when a mastectomy could be deemed necessary. This innovative approach is gaining significant traction as it proves effective in managing intricate breast cancer scenarios that have conventionally posed surgical challenges. EOBS marks a notable departure from established norms by presenting a viable breast-conserving option for situations where mastectomy was previously deemed the standard course of action.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward