..

நீரியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7587

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Fluoride Concentration in Drinking Water of Lucknow City, India: A Case Study

Abstract

Vartika Rai and Munna Singh

Drinking water Samples were collected from different localities of Lucknow city, Capital of Uttar Pradesh State, India for the estimation of Fluoride content. Boring water as well as supply water of Municipal Corporation was collected for the present study. It was found that almost all the studied samples had fluoride concentration within the acceptable limit and no substantial difference in fluoride concentration was found in all the samples except the samples from Bhola purva, Bakshi ka taalab area. Water collected from this area has more than 1.0 ppm (acceptable limit in India) of fluoride.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward