..

நுரையீரல் & சுவாச மருத்துவம்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-105X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Genomic Profiling and Personalized Medicine in Pulmonary Cancer Treatment

Abstract

Terry Hardy

Lung cancer remains one of the most prevalent and deadliest malignancies worldwide, contributing significantly to cancer-related morbidity and mortality. Traditional treatment approaches have primarily focused on generalized therapies that may not be optimally effective for all patients due to the inherent heterogeneity of lung cancer. However, advancements in genomic profiling and personalized medicine have opened new avenues for tailoring treatment strategies to individual patients, enhancing treatment outcomes and potentially revolutionizing the landscape of pulmonary cancer treatment.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward