..

சைட்டாலஜி & ஹிஸ்டாலஜி ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7099

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Histopathological Approaches for Neurological Disorders: Current Insights

Abstract

Tejas Bajwa*

Neurological disorders encompass a wide range of conditions that affect the central and peripheral nervous systems, often leading to significant disability and reduced quality of life. Histopathological techniques have played a crucial role in understanding the underlying mechanisms of these disorders. This article provides an overview of current insights gained through histopathological approaches in studying neurological disorders.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward