..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Ongoing Advances in Jute Coloration

Abstract

Gokarneshan N,Pachaiyappan KM,Kalaiselvi K

This purpose of this study is to rebuild a website in a major office of textile industry and be able to build a system which can be used there. The research method used in this paper was qualitative descriptive method, which is an actual or accurate systematic description or writing about facts, as well as the relation between phenomena in detail. This research method was used since the process of scientific research conducted was interpreting and explaining the data concerned with the situation that is happening in the Central Textile. The goal is to create a new system using that major office of textile industry website. And customers will find it easier and faster to perform business processes.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward