..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Predicting Sewing Thread Consumption for Chainstitch Using Regression Model

Abstract

Sharma S, Gupta V and Midha VK*

Prediction of sewing thread consumption required to sew a garment is important as it enables a reliable estimation of the garment cost and requirement of sewing thread. The sewing thread consumption for made-up end products is of equal interest to the sewing thread producer as to the garment maker. Referring to literature works, the most important factors that affect the sewing thread consumption are sewing thread type, stitch density, fabric thickness, number of fabric plies and fabric composition. Also, the researchers have provided models for predicting sewing thread consumption using specific set of parameters i.e., a given set of stitch densities, thickness of fabrics, for cotton threads or polyester threads or polyester cotton core spun threads separately. This study focuses on developing a single model which can predict the sewing thread consumption for cotton and polyester-cotton core spun threads for sewing medium weight cotton fabrics using stitch density, fabric assembly thickness and breaking elongation of sewing threads. Regression models were developed first for cotton and polyester cotton core spun threads separately, and then a combined model for cotton and polyester-cotton core spun thread was developed. The single model developed had a R2 of 0.956, which is quite equivalent to those of individual models for cotton and polyester cotton core spun threads.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward