..

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியாலஜி மற்றும் வலி ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-5997

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Pregnant Patients Undergoing General Anesthesia in COVID-19 Infected Patients

Abstract

Jennifer L. Harenberg

The 2019 coronavirus outbreak makes providing perioperative treatment to pregnant patients more delicate ( COVID- 19). The objective of this study is to investigate postoperative complications and hemodynamic stability in COVID- 19 positive pregnant women undergoing spinal anaesthesia while giving birth. In this prospective experimental investigation at a tertiary teaching sanitarium in Jordan, COVID-19 positive parturients were linked between January and June 2021. While each COVID- 19 negative parturient was paired with a COVID- 19 positive parturient, every COVID- 19 positive parturient underwent anaesthesia under the same circumstances as the control group. In the 31 COVID-19 cases, 22 (71) had generally good health, and 8 (25.7) underwent successful emergency caesarean sections.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward