..

இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7831

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Prognostic Value of Prognostic Nutritional Index in Colorectal Cancer Patients with Normal Serum Cea Levels

Abstract

Ahmet Sencer Ergin*, R?za Deryol, Ezgi Altinsoy and Salim Demirci

Background: The Prognostic Nutritional Index (PNI), a valuable parameter for predicting short-term and long-term postoperative outcomes in patients undergoing cancer surgery, is calculated based on serum albumin concentration and peripheral blood lymphocyte count. However, few studies have investigated the clinical significance of PNI in the surgical treatment of colorectal cancer. Therefore, we aimed to examine the relationship between PNI and short-term outcomes in patients with colorectal cancer.

Methods: This retrospective study included 328 patients who underwent surgery for colorectal cancer. The prognostic nutritional status was calculated based on admission data as follows: 10* serum albumin (g/dl)+0.005* total lymphocyte count (per mm3). Then we evaluated the relationship between PNI value and postoperative complications in colorectal cancer patients.

Results: Patients with low PNI (<35.3) had a significantly higher rate of postoperative complications (p<0.05) than those with a high PNI (≥35.3). In Univariate analysis low PNI (p=0.015), open surgical approach (p=0.010), tumor location (p=0.008), N stage ≥ 2 (p=0.037), serum albumin concentration (p=0.015) and CEA level ≥ 5 (p=0.017) were significantly associated with high complications rate. However, in multivariate analyses, low preoperative PNI was not identified as an independent factor for postoperative complications.

Conclusion: Preoperative PNI is a valuable marker for postoperative complications in patients with colorectal cancer.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward