..

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அனஸ்தீசியாலஜி: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6004

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Role of Parental Preoperative Anxiety in Pediatric Anesthesia Experience: Implications for Family-Centered Care

Abstract

Nicole Britni*

Parental anxiety before pediatric surgical procedures can significantly impact the child's anesthesia experience and overall well-being. This research article delves into the role of parental preoperative anxiety in the context of pediatric anesthesia, emphasizing the importance of family-centered care. Through a comprehensive review of existing literature, this article explores the effects of parental anxiety on children's psychological and physiological responses to anesthesia, outlines potential mechanisms, and underscores the significance of healthcare providers adopting family-centered strategies to alleviate preoperative stress.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward