..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Study on Color Strength of Different Reactive Dyes

Abstract

Hossen M and Imran

The use of reactive dyed products has dramatically increased over the last 50 years. Reactive coloring components are inert into materials which are adhered to the base substrate by the application of soda ash which act as fixing agent. The aim of our project is to know the color strength of Mono-flurotriazine-vinyl sulphone (MFT/VS), Mono-chlorotriazine-vinyl sulphone (MCT/VS) and Tri-Fluoro-Pyrimidine-Vinyl Sulphone (TFP/VS) reactive dyes. To fulfill the job at first the cotton fabric was scoured and bleached. Then dyeing was carried out with MCT/VS, MFT/VS and TFP/VS reactive dyes by exhaust method. For each types of reactive dye, light shade (0.5%), medium shade (1%) and deep shade (1.5%) were produced. After that K/S values were measured of each reactive dyed fabric. Also color fastness to wash was measured to observe the dyed fabric quality. Among the investigated reactive groups MCT/VS reactive dyes showed highest color strength and MFT/VS reactive dyes showed lowest color strength. The rating of color fastness to wash was found higher in MCT/VS reactive dyed samples and the lower rating was observed in TFP/VS reactive dyed samples.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward