..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Submandibular Abscess with Velopharyngeal Insufficiency: Unusual Clinical Presentation of Tuberculosis

Abstract

Tandon S

Tuberculosis is a major public health problem in India. The rising incidence of multi drug resistant tuberculosis and unusual presentations of the disease is posing a great challenge for clinicians. We report an interesting case of 27 year old male who initially presented with submandibular abscess, subsequently developed velopharyngeal insufficiency during hospital stay and finally diagnosed as a case of extrapulmonary tuberculosis.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward