..

பயோஅனாலிசிஸ் & பயோமெடிசின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-593X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Targeted Nanoparticle Delivery of CRISPR−Cas9 System for Precision Genome Editing In vivo

Abstract

Margherita Fogliano

Precision genome editing holds immense promise for the treatment of genetic disorders, but efficient in vivo delivery of CRISPR-Cas9 components remains a formidable challenge. This article explores the development and application of targeted nanoparticles as a delivery platform for the CRISPR-Cas9 system. We discuss the design, optimization, and in vivo testing of nanoparticles tailored to specific cell types and tissues. The integration of nanotechnology and genome editing not only enhances the precision and efficiency of genome modifications but also paves the way for potential therapeutic breakthroughs.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward
https://www.olimpbase.org/1937/