..

பொருள் அறிவியல் & பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0022

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Effect of Electrodeposition Parameters on the Parabolic Behaviour of Composite Coating Properties

Abstract

Rouhollah Mousavi, ME Bahrololooma, F Deflorianc

Ni-Mo/Al composite coatings were obtained by electrodeposition from a Ni-Mo plating bath containing suspended Al particles. The factors including temperature, current density, and stirring rate affecting coating composition, wear, roughness and morphology have been studied. It was found that properties like as hardness, roughness, wear and the deposited Al particle content of coatings show parabolic behavior by changing each parameter. It means that there is a critical value for mentioned parameters in which properties of coatings become maximum.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward