..

தொழில்முனைவு & நிறுவன மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-026X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Future of Work in Remote and Regional Communities

Abstract

John Ayoub

Tourism initiatives on the part of Destination NSW are constantly evolving, including efforts to promote Aboriginal and Outback Tourism. However, the NSW Outback is underrepresented in regard to receiving its share of tourists in comparison to the reported growth. Research in this paper is derived by reference to reports by Destination NSW (DNSW) calling for increased Indigenous and Outback Tourism, Statistics from Tourism Research Australia (TRA) as well as other professional academic papers supporting such measures in general. The concerns expressed by these Indigenous stakeholders include the requirement for incentives to establish newer forms of tourism and small enterprises for their improved economic benefit.

Finally, this paper lists recommendations as calls to action which would lead indigenous stakeholders in the NSW Outback to more involvement in the global tourism trade.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward