..

உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1095

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Impact of Sick Sinus Syndrome on Atrial Fibrillation and its Management Strategies

Abstract

Dexin Chen

Sick sinus syndrome is a complex arrhythmia disorder characterized by sinus node dysfunction, leading to various disturbances in heart rhythm. Among the potential complications associated with SSS, atrial fibrillation stands out as a significant concern. AF is the most common sustained arrhythmia encountered in clinical practice, and its association with SSS has long been recognized. In this article, we present the findings of a systematic meta-analysis that aims to delve into the impact of SSS on new-onset AF, AF recurrence, and AF progression. To conduct this metaanalysis, we conducted a thorough search of major electronic databases to identify relevant studies exploring the link between SSS and AF. Our inclusion criteria encompassed observational studies, cohort studies, and randomized controlled trials that reported data on the incidence of new-onset AF, AF recurrence, and AF progression in patients with SSS. Each study was carefully evaluated for quality and methodological rigor.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward