..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Importance of Post-Bronchoscopy Sputum Examination in the Diagnosis of Active Tuberculosis

Abstract

Joanne Goravey

Beforehand opinion is a abecedarian element of global tuberculosis control. The ideal of this study was to estimate the individual yield ofpostbronchoscopy foam (PBS) testing as part of a tuberculosis individual work- up. All new residers in the State of Qatar suffer a tuberculosis (TB) webbing program. Those with abnormal casket radiology, negative foam acid-fast bacilli (AFB) smears and nucleic acid modification testing (NAAT) for M. tuberculosis, suffer an fresh bronchoscopic evaluation for TB. We prospectively enrolled individualities who were going to suffer bronchoscopy to give two PBS samples for AFB smears and mycobacterial societies between 18 September 2018 and 12 March 2021. A aggregate of 495 individualities, with a median age of 31 times, were included. The maturity of the cases were males. The most frequent country of origin was India followed by the Philippines. The addition of PBS to bronchoalveolar lavage (BAL) testing allowed microbiological evidence of tuberculosis in an fresh 13 cases, performing in bettered perceptivity, negative prophetic value and negative liability rate. Where coffers are available, the objectification of routine PBS examination as part of tuberculosis individual work- up can enhance the individual yield.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward