..

வைராலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2736-657X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Role of Ventilation and Filtration in Reducing Airborne Disease Transmission

Abstract

Wllid Seng*

The COVID arm is caused by immune cells reacting to muscle cells that have taken up the messenger RNA vaccine. The resistant cells can be somewhat over-abundant since they view the SARS-CoV2 spike protein molded by the immunization as need might arise to fend off. If you've ever tested positive for tuberculosis by injecting it under the skin and checking a day later to see if it's puffed up, you might experience a reaction known as a "delayed type hypersensitivity reaction." It ordinarily requires lacking days to create. However, if you have a convinced type of infection, cells from your innate immune system will attempt to destroy it, resulting in an overly enthusiastic response.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward