..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Use of Titration Technique and FTIR Bands to Determine the Deacetylation Degree of Chitosan Samples

Abstract

Varan N

The use of titration technique is proposed as an alternative method to determine the degree of deacetyletion (DD) in chitin/chitosan samples, based in both volumes taken before and after titration, and the unit mass of chitosan samples. Chitosan was partially deacetylated to different levels and obtained samples were characterized using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) to observe the change in band formation. Moisture uptake (%) were also calculated to observe the physical changes in the polysaccharide structure. Crystalline structures were observed and analyzed to see the change in the crystal structure of the anhydrous form of chitosan after deacetylation. It is noticed that the acetyl group can contribute to the formation of hydrogen bonds that can stabilize the crystalline structure. In addition, it is found that the samples with higher acetylation degree presents a higher water absorption percentage. This study describes the role of the functional group, acetyl groups, in crystalline chitin. Such information could provide preliminary understanding of chitosan samples in different degree of deacetylation which similar functional groups are encountered.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward