..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

To Study of the Percentage Absorption of Natural Dye on Dyeing of Silk with Dry Pomegranate Rind

Abstract

Agarwal S

The textile industry uses much different kind of fibers as its, raw marital some of this fiber was know and use in the earlier years of civilization, as well as in modern times. Many types of fiber are available some are natural and other are synthetic. Natural fibers that occur in nature can declassified as vegetable, animals and mineral fibers. Silk is most beautiful, lustrous and a perfect fiber, it has been known and used as a textile material for thousands of year. No other fiber was so highly prized by the conquering races of the ancient world. This ancient preference is justified by the latest conclusion of science. Chemical analysis has shown silk to be mainly constitute of fibroin. From soft mucosa substances, fibroin hardens into filament shape and becomes a genius fiber, strong, bright, flexible and elastic. Minutely separable, the fibers of silk, if spun together, make a compact and even thread. These are the characteristic, which the textile worker seeks in every fiber. The ideal is actually found in silk because it is made up of filament so slender, that it can be woven into robes for consumer Because it is so tendentious and flexible, that the thread of silk combine in fabric of impenetrable density, and impervious to light ,moisture or heat. Silk is the protein us extradite ejected by the silk warm.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward