..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ ரிசர்ச்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6039

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Unleashing Genetic Secrets: Unveiling Hidden Potential and Pioneering Frontiers in Medicine and Evolution

Abstract

B. Natterson Horowitz*

This essay explores the impact of genetic research in uncovering hidden potential within our genes and pioneering new frontiers in medicine and evolution. The discussion highlights the transformative nature of genetic discoveries, including personalized medicine and the use of gene editing technologies. It also explores the insights gained from studying human evolution and the interconnectedness of all life forms. Ethical considerations surrounding genetic research are addressed. The abstract provides a concise overview of the key points discussed in the essay.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward