..

குளோபல் ஜர்னல் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2229-8711

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Zero Waste Manufacturing: The Role of Innovative Technologies in Achieving Sustainable Production

Abstract

Bella Akhlaghi

Zero waste manufacturing has emerged as a crucial concept in the quest for sustainable production practices. This article explores the role of innovative technologies in achieving zero waste manufacturing and its implications for environmental preservation. The article highlights various technological advancements, including digitalization, additive manufacturing, closed-loop systems and waste-to-energy processes and how they contribute to minimizing waste generation, optimizing resource utilization and fostering a circular economy. By examining real-world examples and case studies, the article underscores the economic, environmental and social benefits of adopting these technologies in manufacturing processes. As industries increasingly embrace these innovations, the potential for achieving a waste-free future becomes more attainable, driving us closer to a greener and more sustainable planet.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward