..

மருத்துவ காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8518

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 7, பிரச்சினை 3 (2022)

கருத்துரை

Diverticulosis: Its Symptoms and Complications

Nuria Logan and Peter Marck

Certain thoughts, ideas, and even diseases fall in and out of fashion over time. One example of the latter is diverticulosis. As the older population in wealthy countries grows, diverticulosis is becoming more common. It affects the majority of people over the age of 80, places a significant strain on health-care resources, and is strangely overlooked by many gastroenterologists. There is a startling lack of evidence and many unsolved concerns for such a frequent and possibly essential disorder. Many clinicians, funding agencies, and fundamental scientists have been hesitant to promote study and investigate diverticulosis. It's not unexpected that medical treatment for diverticulosis has progressed slowly during the last half-century.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward