..

மருத்துவ காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2952-8518

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 8, பிரச்சினை 1 (2023)

மினி விமர்சனம்

Incorporating Evidence from Observational Studies and Meta-Analyses to Inform Optimal Clinical Decisions and Health Policy

Feredo Waglon*

Randomized controlled preliminaries (RCTs) are considQ2 erred the best quality level to fill proof holes in Q3 medication. In any case, RCTs are not generally plausible — they Q4 can require quite a long while to finish and be restrictively costly, or can require examination of man comparator arms to track down fitting proof. Indeed at the point when RCTs are plausible, they may not give all significant information expected to illuminate clinical choices or wellbeing strategy. Under such circumstances, other notable techniques m of relative viability, for example, observational studies and meta-investigations, could fill proof holes. structure to consolidate the best that anyone could hope to find Q5 proof from various sources and illuminate "ideal" choices under various conditions.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward