..

தொழில்முனைவு & நிறுவன மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-026X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 3, பிரச்சினை 1 (2023)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Training and Competitiveness: A Survey of Practitioners

Ibrahim Osman Sesay

This study, which is conceptually based on the resource-based view of the company, asks human resource experts in small, medium and big firms about the influence of training on various aspects of the organisation's competitiveness. According to the results of an online poll of 111 human resource professionals, the majority of participants rate the influence of training on several metrics of their companies competitiveness as moderate, high or very high. Based on their interactions with colleagues and the management team, the human resource professionals polled assess the influence of training on several aspects of their firms competitiveness.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward