..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ ரிசர்ச்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6039

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 6, பிரச்சினை 6 (2022)

மினி விமர்சனம்

Parkinson's Genetic Mental Retardation Syndrome

Nicole Louis

The neurological condition known as Parkinson’s syndrome causes intellectual incapacity as well as a condition known as focal dystonia that mostly affects hand movement. Parkinson’s syndrome typically affects men; when it affects women, the signs and symptoms are milder. Parkinson’s syndrome is typically linked with mild to moderate intellectual impairment. Some of the affected people exhibit traits of autism spectrum disorders, which impair social interaction and communication. Parkinson’s syndrome can potentially lead to recurrent seizures.

மினி விமர்சனம்

Autosomal Epilepsy Syndrome with Auditory Features

Zhijuan Lui

A rare type of epilepsy that occurs in families is known as autosomal dominant partial epilepsy with auditory characteristics (ADPEAF). This condition results in seizures that are typically accompanied by auditory symptoms associated to sound, such as humming, buzzing, or ringing. During a seizure, some people hear more intricate sounds, such as particular voices or music, or variations in sound loudness. Some ADPEAF patients suddenly lose the ability to comprehend words before passing out during a seizure. An uncommon, genetic, familial partial epilepsy disorder that manifests in two or more family members and is characterised by focal seizures along with noticeable ictal auditory symptoms and receptive aphasia. The lateral temporal lobe, a region of the brain, is thought to be where seizures start. Seizure activity may expand from the lateral temporal lobe in some individuals.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward