..

உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1095

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 11, பிரச்சினை 8 (2022)

மினி விமர்சனம்

Chronic Pulmonary Hypertension and Congenital Heart Disease

Zbigniew Gaciong

A mean pulmonary arterial pressure (MAP) of less than 25 mmHg is regarded as pulmonary hypertension. We examine pathogenesis, diagnosis, and treatment with a focus on their applicability to congenital heart disease. The prevalence of pulmonary hypertension in adults ranges from 5 to 10%, making it a rather common consequence of congenital heart disease. The size and kind of the heart abnormality, as well as hereditary and environmental variables, all play a part in the multifactorial cause that is acknowledged. Instead of the pure Eisenmenger complex, more complex disease is becoming more widely acknowledged. Increased pulmonary vascular resistance, which is brought on by remodelling of the pulmonary vascular bed, can be identified using a range of tests, including echocardiography, exercise testing, cardiac catheterization, MRI, and CT scanning. Medications that treat disease are employed in management, and their effectiveness is rising.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward