..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 10, பிரச்சினை 1 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Blend Ratio on Cotton-Modal Fibre Blended Ring- Spun Yarn Quality with Varying Modal Fibre Percentage

Subrata Kumar Saha, Jamal Hossen and Masudur Rahman ANM

Fibre blend ratio is an important factor that determines the properties of spun yarn. Modal is a regenerated man-made fibre and free from short fibres, neps, and impurities. In this paper, the influence of modal fibre in cotton-modal fibre blend ratio on the blended yarn properties has been studied. Cotton-modal blended yarn with blend ratio of 80:20, 70:30 and 50:50 and 100% cotton yarn of 30 Ne were produced in ring spinning frame. The properties of fibres, slivers, rovings and manufactured yarns were tested by using the Uster HVI, Wrap reel, Wrap block, Uster Evenness tester-5 and Lea strength tester. The experimental results show that the yarn quality parameters such as Um%, CVm%, thick places, thin places, neps, Imperfection Index and hairiness of 100% cotton are higher than cotton-modal blended yarns. With the increase of modal fibre percentage, the quality of blended yarns has been improved than 100% cotton yarn. In regards to the CSP value, the cotton-modal blended yarns show an increasing trend with increasing modal fibre percentage in the blend ratio. It can be attributed that the absence of short fibres in modal fibre which phenomena contributes to the yarn properties with increasing the modal fibre percentage.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward