..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 10, பிரச்சினை 2 (2020)

ஆராய்ச்சி

Production of Taper Product from Weaving Waste Cotton Yarn and Beeswax

Zinabie Degu

This paper clams how to use textile hard waste for the production of taper. Taper is a product which is produced from cotton yarns and ignitable waxes. The body of the product is yarn and only the wax materials are coated on the yarn strand in order to give lighting properties and to give cohesiveness/strength of yarns. The difference between candle and taper is that candles are produced with only few number of yarns and the main constitute is paraffin wax, but in taper the wax is apply in small extent and the number of fiber is too much more. Taper is used for lighting especially in the celebration of holidays and programs in christen churches. In most of textile companies especially in spinning and weaving sections there is high waste accumulation, conversation of those waste requires special attention, in order to make and build the most profitable textile companies. This project aims to produce taper product by using textile waste yarns and natural wax which is extracted from waste honey. In textile industry there is high waste generation because of different reasons. This project converts this waste to usable product in order to increase the value of wastes in textile industry. The natural wax is extracted from Teji (traditional alcoholic drink in Ethiopia) residue, which has the properties of igniting. This wax has good odors which can be used for the production of taper product. This paper contains both the extraction methods of natural honey wax (beeswax) and production of taper product by using textile waste yarns which are produced from post spinning and weaving preparatory sections.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward