..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 4 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Shirts with 42% Celliant® Fiber on tcPO2 Levels and Grip Strength in Healthy Subjects: A Placebo-controlled Clinical Trial

Ian L Gordon, Seth Casden, Mark Vangel and Michael R Hamblin

Celliant™ fabric contains quartz, silicon oxide and titanium oxide particles embedded into polymer fibers. Garments woven with Celliant™ yarns can be activated by body heat (conduction, convection and radiation) and remit the energy as far infrared radiation (FIR) back into the body. Wearing Celliant garments has been shown to increase blood flow and oxygen levels in the skin. In the present study we recruited twenty-four healthy volunteers (18-60 years of age) to wear a placebo shirt for 90 minutes, and after a 15-minute break, to wear a real Celliant shirt for 90 minutes. The mean transcutaneous oxygen (tcPO2) measured over two sites (biceps and abdomen) was significantly increased at 3 time points (30, 60, and 90 minutes) by between 5-8% (P<0.05) in Celliant vs. placebo. The mean grip strength in the dominant hand measured at 90 minutes was 12.44% higher after wearing Celliant vs. after placebo (p=0.0002). There was a small but significant increase in systolic blood pressure (113.71 vs. 109.38;
p=0.02) but no statistically significant changes in diastolic or mean blood pressure, heart rate, or skin temperature. These data provide more evidence of the physiological effects of FIR emitting garments and suggest they could be used for athletic training and recovery. 

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward