..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 5 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Microfiber Yarn’s Linear Densities on Blanket’s Water Vapour Transmission Ratio

Fatma AM, NahlaAbd EH and Eman HS

Microfibers are considered a great development and expansion in the field of synthetic fibers production. These fibers have many special properties which improved many textile products. The main objective of this research is studying the effect of different linear densities of polyester microfiber yarns that are (1600/1527, 1200/1152, 2000/1920 denier) on weight, and water vapour transmission ratio of blankets. Polyester microfiber yarns have the same fiber linear density which is 1.04 denier; however, there is a considerable difference in the number of fibers in yarn’s cross section. Warp yarn’s count, the linear density of weft and warp yarns, design and other production variables are constant where the effect of microfiber weft yarn’s count difference is determined by water vapour transmission of blankets which many researches didn’t subject it and focused on thermal insulation, softness, weight etc. Water vapour transmission through fabrics depends on capillary action in terms of size and density of capillaries tubes which depends on fiber type, fiber density, yarn type, yarn count, yarn structure and fabric formation system. Due to using different linear densities of microfiber yarns and number of fibers per cross section of polyester microfiber yarns, cover factor is calculated as one of the most important factors. The results showed that there is a strong direct relationship between total cover factor and water vapour transmission. Also, there is a strong inverse relationship between total cover factor and weight.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward