..

ஜர்னல் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் ​​சயின்ஸ் & இன்ஜினியரிங்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8064

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 6 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Performance Assessment of Recycled Alum Sludge in the Treatment of Textile Effluent Containing Dye

Mbodi TN

Textile industry is considered as one of the most polluting sectors in terms wastewaters volume of discharge and effluent composition, such as dye, which represents an environmental hazard when discharged without any proper treatment. A study was conducted to investigate the capability of the use of recycled alum sludge (RAS) as an alternative treatment for the reduction of colour, chemical oxygen demand (COD), total dissolved solids (TDS) and pH adjustment from dye based synthetic textile industry wastewater. The coagulation/flocculation process was studied for coagulants of Alum-RAS ratio of 1:1, 1:2 and 0:1 and the results were evaluated against the removal efficiency of fresh alum in the treatment synthetic wastewater. Fresh alum recorded a colour removal efficiency of 89 ± 2%, while 78 ± 3%, 86 ± 3%, 82 ± 2% were recorded during the treatment with coagulants with mix ratios of 0:1, 1:1 and 1:2, respectively. Evidences have demonstrated that that reusing the alum sludge as a low-cost material pre-treatment method into the coagulation/flocculation process can offer some advantages such as high removal efficiency for disperse dye and economic savings on overall treatment of the industry wastewater.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward