..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 12, பிரச்சினை 2 (2023)

கட்டுரையை பரிசீலி

Patients Awaiting Liver Transplants′ Use of Mental Health Services

Arone Diselle* and Brett Cooper

Prior to liver donation, psychopathology is frequently linked to worse transplant outcomes and health-related quality of life (HRQOL). Regardless of the severity and complications of the illness, low HRQOL among patients with ESLD is linked to higher mortality. It should come as no surprise that people with ESLD have higher than average rates of depressive disorders, with estimates as high as 64%. Depression raised the relative risk of post-transplant mortality by 65%, according to a meta-analysis of 20 trials (relative risk, 1.65; 95% CI = 1.34-2.05). During this uncertain waiting time, however, few studies have concentrated on assessing additional types of psychological distress. For instance, studies investigating anxiety and trauma symptoms among patients with ESLD are scarcer, despite reports of increased depression prevalence.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward