..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 1 (2020)

குறுகிய தொடர்பு

Timing of Tertiary Survey in Multi-Trauma Patient: Before or After 24 Hours?

Winkle B1 and Nair L2

The Tertiary Trauma survey has proven to reduce the incidence of missed injuries in the complex, multi-trauma
patient. There is currently no clear guideline on when a TTS should be performed. Most guidelines suggest within 24
hours of admission; however there is currently no evidence on whether this is appropriate or whether this should be
delayed till after 24 hours. We present a review of the current literature surrounding this issue.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward