..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 9, பிரச்சினை 4 (2020)

எடிட்டரின் குறிப்பு

Brief Editorial Note for Journal of Trauma and Treatment

Zhang He

Journal of Trauma and Treatment extends a warm welcome to the researchers, scholars, academicians, clinical and medical practitioners to contribute their original research on Trauma as a result of physical and psychological injuries to the body and mind that would have severe complications on the overall health of the individuals. The journal with high impact factor offers an open access platform to the authors in academia and industry to publish their novel research in the mode of original articles, review articles, case reports, short communications, etc

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward