..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

தொகுதி 4, பிரச்சினை 2 (2018)

வழக்கு அறிக்கை

Pulmonary Emphysema in Cutis Laxa: A Report of Two Cases

Cherif H, Dhahri B, Zaibi H, Ben Ammar J and Aouina H

Cutis laxa is a rare connective tissue disorder characterized by progressive looseness of skin, associated with abnormalities of other organs and structures such as lung. Early development of emphysema is usually seen in autosomal recessive forms with death in the early childhood. The autosomal dominant form is usually purely cutaneous and is exceptionally involved in the development of emphysema. In this article, we report two cases of autosomal dominant cutis laxa, both of them had emphysema.

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward